Acontip s.r.o.
Auditorské služby, supervize účetnictví a ekonomické poradenství

Proč zvolit Acontip?

  • Osobní přístup, profesionální diskrétnost a komunikační pružnost, která je vlastní menším společnostem.
  • Nechceme být jen kontrolním mechanismem, ale především spolupracujícím odborníkem.
  • Dlouhodobá spolupráce s námi vede k minimalizaci chyb a odhalení rizik, realizaci užitečných doporučení, prakticky zaměřená podpora v průběhu celého roku.
  • Služby poskytujeme obvykle za předem dohodnutou fixní cenu, která bývá jen výjimečně navyšována z důvodů nepředpokládané pracnosti zakázky. Běžné konzultace jsou automaticky zahrnovány do paušální sazby bez fakturace extra nákladů.