Due diligenceDue diligence
Due diligence je detailním přezkoumáním
stavu hospodaření společnosti a účetnictví

Due diligence je detailním přezkoumáním stavu hospodaření společnosti a účetnictví.

Posuzuje se finanční situace, správnost účetnictví s ohledem na platnou legislativu a vhodnost použitých účetních metod. V rámci prací se vyhodnocují rizika, provádí se analýza nákladů a výnosů, mapují se existující smluvní vztahy.

Všechny tyto kroky jsou prováděny na základě požadavků s ohledem na cíle a záměry klienta. Na základě analýz jsou klientovi doporučeny nejvhodnější postupy a je upozorněn na rizikové oblasti.

Finanční due diligence je proces komplexního prověření společnosti obvykle pro podporu investičního rozhodování. Bývá prováděn obvykle auditorskou společností, není však prováděn dle Mezinárodních auditorských standardů.

Prováděné práce jsou zaměřeny na přezkoumání stavu finanční situace dané společnosti a správnosti vedení účetnictví, identifikace a vyhodnocení případných rizik, která ovlivňují hodnotu podniku.

Základem celého procesu je správné zadání zakázky, proto je kladen důraz na komunikaci s klientem a nalezení optimální struktury výstupních informací. Velmi důležitým faktorem pro zpracování je dostupnost informací, je důležité upozornit na samozřejmost diskrétního přístupu k získaným údajům.

Naše postupy jsou založeny na následujících činnostech:

  • Ověření správnosti účetních metod
  • Finanční analýza a rozbor finančních ukazatelů
  • Rozbor časových řad významných položek
  • Zhodnocení významných smluvních vztahů
  • Analýza nákladů a výnosů
  • Analýza tržeb a ziskové marže
  • Analýza majetkové struktury
  • Analýza závazků společnosti
  • Analýza trendů (odvětví, ekonomiky)
  • Investiční plán

Výstupem je zpráva o stavu hospodaření prověřované společnosti a zjištěných rizicích. Zpráva nemá stanovenou podobu, dává případnému investorovi informace k uskutečnění rozhodnutí.