O nás - Auditorská společnost AcontipACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

Našim klientům poskytujeme odborné služby v oblastech ekonomiky a finančnictví založené na individuálním přístupu. S našimi partnery budujeme obvykle dlouhodobé vztahy se znalostí prostředí jejich firmy a konkrétních problematických oblastí. Samozřejmostí je diskrétní přístup a vnímání požadavků jednotlivých klientů.

Statutární auditor:

Ing. Ivana Hlaváčková

Absolventka Vysoké školy finanční a správní v Praze, oboru Řízení podniku a podnikové finance. Má dlouholeté zkušenosti na pozici účetního poradce a asistenta auditora v renomované auditorské společnosti. Je statutárním auditorem společnosti s oprávněním k výkonu auditorských služeb č. 2300.

Zároveň působila jako asistent soudního znalce v oboru účetnictví a oceňování podniku. Absolvovala čtyřsemestrální specializační kurz Oceňování podniku organizovaného při Institutu oceňování majetku VŠE Praha.

Absolventka akreditovaného kurzu „Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích“:

Společnost Acontip s.r.o. je podle oprávnění č. 547 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR a je oprávněna jako auditorská společnost poskytovat auditorské služby v rozsahu stanoveném tímto zákonem.