Supervize účetnictvíV rámci zachování Vaší stávající účtárny a pracovníků nabízíme odborný dohled vedení účetnictví realizovaného ve Vašich prostorách. Výhodou tohoto systému je pravidelná kontrola účetních prací a odborná konzultace komplikovanějších účetních operací. Současně s profesionálním vedením účetního oddělení nabízíme ověření vnitřního kontrolního systému společnosti a jeho účinnosti, eventuální návrh na úpravy kontrolních procesů vedoucí ke zkvalitnění efektivnosti práce.

Supervize účetnictví
Supervize účetnictví probíhá ve vašich
prostorách, takže máte plnou kontrolu
nad naší prací

Účetní služby a provoz účetního oddělení je v menších a středních firmách problematickou oblastí. Odpovědnost za vedení účetnictví má vždy jednatel společnosti, tedy i zajištění správnosti účetních operací či odpovědnost za pochybení účetních. Zároveň se vedení společnosti obvykle nedostává kvalitních podkladů pro manažerské rozhodování.

Cílem supervize účetnictví je odborný dohled externím specialistou nad účetními pracemi ve společnosti. Umožňuje za výhodných ekonomických podmínek podpořit činnost účetního oddělení poskytnutím prací kvalifikovaných odborníků, kteří mohou případné chyby a neúčinné postupy svým nezávislým pohledem rychleji odhalit a napravit. Externí spolupráce s odborníkem je vždy ekonomicky přijatelnější než zaměstnaný vedoucí pracovník.

Základem naší práce je zrevidovat vnitřní kontrolní systém ve společnosti (oběh účetních dokladů, zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, zpracování účetnictví, předávání informací) , zpracování a zavedení odpovídajících a účinných vnitřních směrnic.

Co vám supervize účetnictví přinese?

Vaši zaměstnanci účetního oddělení budou mít při své běžné práci zázemí poradenství komplikovanějších případů a profesionální vedení. Externí spolupráce přináší účinnou kontrolu firemních procesů a zajišťuje průběžné odhalování rizik a problémů.

Zároveň jsme schopni nastavit dle požadavků managementu reporting pro firemní rozhodování tak, aby byly účinně a včas podávány potřebné komplexní finanční informace.

Spolupráce probíhá za dohodnutých podmínek ve stanovených periodách dohledu. Výhodou je kromě úspory nákladů i nezávislost odborníka nezatíženého firemními standardy při zachování stávající účtárny.

Toto řešení zachovává našemu klientovi samostatnost v rámci zpracování účetnictví a současně zajišťuje kvalitní kontrolu zpracovávaných dat a podporu předávání relevantních finančních dat vedení firmy.