Vedení účetnictvíZajistíme externí vedení účetnictví Vaší firmy menší či střední velikosti na našem s užitím našeho software (Horasoft MonWin či Money S5).

Externí vedení účetnictví
Externí vedení účetnictví profesionálně
s individuálním přístupem a
důrazem na diskrétnost

Garantujeme odbornost a spolehlivost našich pracovníků, sledování aktuálních legislativních změn a profesionální přístup.

Pracujeme v příznivých paušálních cenách našich služeb, které zaručují konečnou cenu našich prací v dohodnutém rozsahu.

Ke klientům přistupujeme individuálně a naším zájmem je poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, abychom napomohli funkčním firemním procesům na základě specifických požadavků. Jsme schopni se flexibilně přizpůsobit zájmům a požadavkům klienta na zpracování podkladů.

V rámci naší práce je samozřejmostí účetní a ekonomické poradenství. Zaručujeme také zpracování Vašich daňových přiznání a evidenci majetku.

Zároveň zaručujeme diskrétní spolupráci a mlčenlivost o zpracovávaných datech.